Anu Art

Nagrody

2 nagroda w kategorii mediów klasycznych
w otwartym konkursie pt. INNA RZECZYWISTOŚĆ zorganizowanym przez Wydz. Sztuki Politechniki Radomskiej 2011

0 odpowiedzi na „this post”
Add your comment

You must be logged in to post a comment.