Anu Art

stan skupienia

„Stan Skupienia”

2 nagroda w kategorii mediów klasycznych
w otwartym konkursie pt. INNA RZECZYWISTOŚĆ zorganizowanym przez Wydz. Sztuki Politechniki Radomskiej